Tilsette

Harald Refsdal

Autorisert rekneskapsførar

Direkte innval: 57 69 80 71
E-post: harald@vikrekneskap.no
Mobil: 911 02 409

Sikker epost

I tillegg til ordinære rekneskapsoppdrag tek han seg av spørsmål som har med datautstyr og programvare.

Kjell Egil Hopperstad

Autorisert rekneskapsførar / dagleg leiar

Direkte innval: 57 69 80 73
E-post: kjell@vikrekneskap.no

Sikker epost

Kjell Egil arbeider som rekneskapsførar og tek seg av det meste.

Per Aase

Autorisert rekneskapsførar

Sertifisert takstmann - Norsk Landbrukstakst SA

Direkte innval: 57 69 80 72
E-post: per@vikrekneskap.no

Sikker epost

Tek seg av eigarskifte på landbrukseigedomar i tillegg til ordinære rekneskapsoppdrag.

Jo Risløv

Autorisert rekneskapsførar

Direkte innval: 57 69 80 74
E-post: jo@vikrekneskap.no

Sikker epost

Jo er i hovudsak geitebonde, men tek seg også av nokre rekneskapsoppdrag for oss.

Janne Aalien

Autorisert rekneskapsførar

Direkte innval: 57 69 80 76
E-post: janne@vikrekneskap.no

Sikker epost

Janne arbeider som rekneskapsførar.

Vik Rekneskap AS

   Elvagata 20
      6893 Vik

   57 69 80 70
  post@vikrekneskap.no

Postadresse

     Postboks 84
       6891 Vik i Sogn

Send en melding

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.