Text

Honorar

Text

Me legg vekt på å bruke minst muleg tid på arbeidet og har som eit rettferdig prinsipp at medgått arbeidstid er grunnlag for honoraret vårt. Me vil gjerne ha kundar som er ryddige og har god orden i bilagsmappene sine!


Dersom du også er ein slik "ryddig" næringsdrivande kan du derfor spare ein god del kroner ved å inngå avtale om rekneskap og økonomistyring med oss!

Dei største utfordringane er ofte kontroll og avstemming av kasse og betalingsterminal (for dei som driv handel). Hugs alltid å telja kassa og signera kasseoppgjersboka dagleg !


Det er svært tidkrevjande for oss med kontrollsummering mm om det er feil her, så gode rutiner vil spara deg for mykje ekstraarbeid og meirkostnader!

Text

Dersom me utfører remittering (betaling av rekningar) som ein del av rekneskapsoppdraget, vil kontroll og avstemmingar av rekneskapen bli meir effektiv.


Me har for tida ein timepris på kr 690, og ein grunnpris pr. år. Grunnprisen er kr 1000 for personleg næringsdrivande og kr 2500 for selskap.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon