Text

Oppdragsavtale og fullmakter

Text

Alle autoriserte rekneskapsførarar pliktar å inngå skriftleg oppdragsavtale med oppdragsgjevar. Slik avtale vert tilpassa oppdraget.


For å kunne hente inn og levere likningsdata, ordne med løner og terminoppgåver og eventuelt betale rekningar for deg er vi og pålagt å ha særskilte fullmakter for dette.

For å registrere oppdraget vårt og få sendt nødvendige offentlege oppgåver må vi sende ei særskilt melding til Brønnøysundregisteret.

Text

Identifikasjon


Me er pålagt å dokumentera identiteten til kundane våre og me ber om at du tek med bankkort, førarkort eller pass ved vårt fyrste møte for å ordne oppdragsavtalen.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon