Googlemap
Text

Om oss

Text

Vik Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap. Me held til sentralt på Vikøyri (rett ved RV13) i Vik kommune.

Selskapet vart etablert i 1998, som ei vidareføring av Vik Rekneskapslag. Rekneskapslaget har historikk heilt tilbake til 1954. No er det tilsette på eigarsida i selskapet, representert ved Harald, Per og Kjell Egil.


Text

Totalt er me no 6 tilsette, der 5 er autoriserte rekneskapsførarar. Kontoret og alle dei autoriserte rekneskapsførarane er medlemar av Regnskap Norge.

Kontoret ved Per Aase er medlem av Norsk Landbrukstakst SA, som samarbeider med Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgjeving. Utfører takst på landbrukseigedomar og yter bistand ved eigarskifte.

I kundemassen vår finn du både bønder, handverkarar, maskinentrepenørar og forskjellige handelsverksemder. Arbeidet blir for det meste utført ved vårt kontor, men me tek også på oss oppdrag ute hjå kunden.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon