Tilsette / kontaktskjema

Harald Refsdal


Autorisert rekneskapsførar / dagleg leiar

Direkte innval: 57 69 80 71

E-post: harald@vikrekneskap.no

Mobil: 911 02 409, 
Privat: 576 96 713

I tillegg til ordinære rekneskapsoppdrag og driftsansvar for selskapet, tek han seg av spørsmål som har med datautstyr og programvare.


Per Aase


Autorisert rekneskapsførarNTF-sertifisert takstmann landbruk

Direkte innval: 57 69 80 72


E-post: per@vikrekneskap.no

Tek seg av eigarskifte på landbrukseigedomar i tillegg til ordinære rekneskapsoppdrag.
Kjell Egil Hopperstad


Autorisert rekneskapsførarDirekte innval: 57 69 80 73


E-post: kjell@vikrekneskap.no

Kjell Egil arbeider som rekneskapsførar og tek seg av det meste.
Jo Risløv


Autorisert rekneskapsførarDirekte innval: 57 69 80 74


E-post: jo@vikrekneskap.no

Jo er i hovudsak geitebonde, men tek seg også av nokre rekneskapsoppdrag for oss.

Ellbjørg Tenold


RekneskapsførarDirekte innval: 57 69 80 75


E-post: ellbjorg@vikrekneskap.no

Ellbjørg arbeider som rekneskapsførar.

Janne Aalien

Autorisert rekneskapsførar
Direkte innval: 57 69 80 76

E-post: janne@vikrekneskap.no

Janne arbeider som rekneskapsførar.Felles epost: post@vikrekneskap.no

Telefon: 57 69 80 70

Besøksadresse: Sentrumsgata 38, 6893 Vik i Sogn

Postadresse: Postboks 84, 6891 Vik i Sogn