Om oss

Vik Rekneskap AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap. Me held til sentralt på Vikøyri (rett ved RV13) i Vik kommune.

Selskapet vart etablert i 1998, som ei vidareføring av Vik Rekneskapslag. Rekneskapslaget har historikk heilt tilbake til 1954. No er det tilsette på eigarsida i selskapet, representert ved Harald, Per og Kjell Egil, supplert med Økonomiservice AS i Lærdal som no har ein eigarpost på 55%..

Totalt er me no 5 tilsette, der alle er autoriserte rekneskapsførarar. Kontoret og dei autoriserte rekneskapsførarane er medlemar av Regnskap Norge.

Kontoret ved Per Aase er medlem av Norsk Landbrukstakst SA, som samarbeider med Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgjeving. Utfører takst på landbrukseigedomar og yter bistand ved eigarskifte.

I kundemassen vår finn du både bønder, handverkarar, maskinentrepenørar og forskjellige handelsverksemder. Arbeidet blir for det meste utført ved vårt kontor, men me tek også på oss oppdrag ute hjå kunden.