Oppdragsavtale og fullmakter

Alle autoriserte rekneskapsførarar pliktar å inngå skriftleg oppdragsavtale med oppdragsgjevar. Slik avtale vert tilpassa oppdraget.

For å kunne hente inn og levere likningsdata, ordne med løner og terminoppgåver og eventuelt betale rekningar for deg er vi og pålagt å ha særskilte fullmakter for dette.

For å registrere oppdraget vårt og få sendt nødvendige offentlege oppgåver må vi sende ei særskilt melding til Brønnøysundregisteret.

Identifikasjon

Me er pålagt å dokumentera identiteten til kundane våre og me ber om at du tek med bankkort, førarkort eller pass ved vårt fyrste møte for å ordne oppdragsavtalen.